De Stichting Dierenweides Groningen (SDG) is opgericht door De Zijlen. De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Daarbij hoort ook het aanbieden van een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld op een dierenweide. De Zijlen heeft vooral verstand van zorg en is beperkt op andere terreinen. De bedrijfsvoering op drie of meerdere dierenweides moet professioneel gebeuren.

Daarom heeft De Zijlen de SDG opgericht. Bovendien krijgt De Zijlen vanuit de AWBZ gemeenschapsgeld om zorg te bieden. Dit AWBZ-geld is niet bedoeld om buurtvoorzieningen te realiseren. Op de dierenweide wordt veel aandacht besteed aan een plezierige dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking maar ook hebben we oog voor het welzijn van de dieren.