Info stichting Doelstelling Doelgroepen SDG Financiering SDG

Info stichting

De gehele SDG is opgericht door zorginstelling De Zijlen, welke mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en ondersteunt.
Mocht u meer willen weten over De Zijlen, dan verwijzen wij u graag door naar www.dezijlen.nl

Als u meer wilt weten over de oprichting, de doelstellingen, de doelgroepen of de financiering van de SDG, dan vindt u deze informatie op de volgende subpagina’s.

Er wordt veel aandacht besteedt aan een plezierige dagbesteding van de cliënten, maar ook hebben we oog voor het welzijn van de dieren.
Eén van de onderdelen daarin is dat we streven naar een gesloten systeem.
Bent u hierin geïnteresseerd? Lees dan verder.

Waarom  SDG is opgericht door De Zijlen

SDG is opgericht door De Zijlen.
De Zijlen begeleidt en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking.
Daarbij hoort ook het aanbieden van een zinvolle dagbesteding.
In de filosofie van De Zijlen betekent dit dat ook mensen met een beperking gewoon meedoen in de maatschappij en zoveel als mogelijk daarin nuttig en plezierig werkzaam zijn.
Het werkzaam zijn in de maatschappij stimuleert het verkrijgen en het onderhouden van een eigen sociaal netwerk.
Velen van ons doen nieuwe kennissen op in werksituaties, ook voor mensen met een beperking is dit belangrijk.
De Zijlen zal bij het aanbieden van dagbesteding steeds uit gaan van de mogelijkheden van mensen, maar weet ook dat er ook sprake is van blijvende beperkingen.
Dat houdt in dat een cliënt van De Zijlen steeds afhankelijk is en blijft van een bepaalde mate van deskundige begeleiding en ondersteuning.
Bij het werken in een maatschappelijk normale omgeving hoort daarom steeds een zichtbare, aanwezige en directe begeleiding door gekwalificeerde medewerkers van De Zijlen. 
Het motto van De Zijlen is niet voor niets ´met zorg in de samenleving`.
Om deze reden blijven cliënten hun zorg inkopen bij De Zijlen en blijven de bestuurders en begeleiders van SDG in dienst van De Zijlen terwijl ze allen werken aan het in bedrijf hebben van een dierenweide.
Voor cliënten is dit een waarborg voor goede zorg.
Daardoor moet ook de begeleiding van het werk op de dierenweides voldoen aan alle eisen waaraan een zorginstelling als De Zijlen moet voldoen.
U moet dan denken aan de eisen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, de HKZ-eisen en het voldoen aan de leveringsvoorwaarden zoals die door de zorgverzekeraar aan De Zijlen gesteld worden.
Daarnaast zijn alle regelingen en procedures rond veiligheid, arbo-omstandigheden, medezeggenschap, privacyreglementen, klachtenprocedures en personeelsbeleid die binnen De Zijlen gelden ook automatisch bij het werken binnen SDG.

De redenen voor De Zijlen om SDG op te richten hebben te maken met de schaalgrootte, de bedrijfsprocessen en de financiering.
Dierenweides runnen is een vak apart.
Een zorgaanbieder heeft vooral verstand van zorg en is beperkt op andere terreinen.
Als je een bescheiden werkplaats of boerderij hebt valt dat vaak met wat extra inspanning van de directe begeleiders nog wel te runnen.
De bedrijfsvoering op drie of meerdere dierenweides is echter geen bijkomende deskundigheid meer, maar moet professioneel gebeuren.
Daarnaast krijgt een zorgaanbieder vanuit de AWBZ (gemeenschaps)geld om zorg te bieden. Dit geld dient ter beschikking te komen aan de facilitering, de deskundigheid en de capaciteit van de directe ondersteuning van de cliënt.
Het AWBZ-geld is niet bedoeld om buurtvoorzieningen te realiseren.
Om de financiële middelen van De Zijlen gescheiden te houden van het in beheer hebben van dierenweides is de oprichting van een nieuwe stichting noodzakelijk.
De laatste reden heeft te maken met risico´s.
Iedereen weet dat er een toename is van besmettelijke dierziekten en dat die, bij een uitbraak, soms rigoureuze gevolgen hebben.
Denk maar even aan een uitbraak van MKZ en de vogelgriep.
Dit kan ondernemers veel geld kosten.
Een dierenweide moet bijvoorbeeld tijdelijk gesloten worden en er moeten samen met een dierenarts maatregelen getroffen worden.
Ook daarbij mag De Zijlen natuurlijk geen AWBZ-geld aanwenden voor dit soort zaken, maar moet een dierenweide, net als elk ander getroffen bedrijf, zelf dealen met de gevolgen.