Info stichting Doelstelling Doelgroepen SDG Financiering SDG

Financiering SDG

Een dierenweide van SDG heeft een maatschappelijke functie en is er in de eerste plaats voor bezoekers.
De dierenweide wordt (net als andere kinderboerderijen) betaald uit opbrengsten van de horeca en activiteiten, gemeentelijke subsidies en sponsorbijdragen. 
Een deel van onze deelnemers heeft op basis van hun beperking en begeleidingsvragen een indicatie voor AWBZ-dagbesteding.
Zij kopen, via De Zijlen, met een persoonsgebonden budget of in natura de zorg in.
Van dit geld wordt de begeleiding door medewerkers van De Zijlen, de inzet van deskundigen en de zorgorganisatie betaald.
De doelstelling van SDG op financieel gebied gaat niet verder dan het hebben van een gezonde bedrijfsvoering.
Er wordt naar gestreefd om het bedrijfsproces van de dierenweides zo rendabel mogelijk te maken en de zorggelden kostendekkend te laten zijn voor de begeleidingsinzet.
De inzet van mensen die in een werktraject of uitkeringssituatie zitten en de inzet van vrijwilligers helpen mee deze doelstelling te behalen.

SDG als werkgever:
Een dierenweide is een maatschappelijke voorziening die afhankelijk blijft van subsidies en sponsors. 
Onze financiële doelstelling is dat we streven naar een zo groot mogelijke kostendekkendheid en een zo gering mogelijke afhankelijkheidspositie van subsidies.
SDG kan, gezien deze feiten, voorlopig geen arbeidscontracten bieden aan deelnemers van werktrajecten waarin een loonbijdrage van SDG gevraagd wordt en kan daardoor ook geen plek zijn waar het werken met behoud van uitkering wordt omgezet naar loonvormend werk binnen SDG. 
Wel kan vanuit het werken bij SDG een referentie meegegeven worden in het vervolgtraject.

De begeleiders op de dierenweides zijn medewerkers van De Zijlen en zijn dus bij De Zijlen in loondienst.
De zorginkomsten worden door De Zijlen ontvangen en gebruikt om de medewerkers en de ondersteuners te betalen.
Stagiaires vanuit pedagogische leerrichtingen die een baan in de zorg ambiëren zullen een stageovereenkomst krijgen met De Zijlen en komen van daaruit, volgens de daartoe geldende procedure, al dan niet in aanmerking voor een baan binnen De Zijlen.
Stagiaires vanuit andere leerrichtingen hebben een stageovereenkomst met SDG.
Binnen SDG liggen voor hen goede mogelijkheden om beroepservaring op te doen maar geen mogelijkheden voor een betaalde baan binnen SDG na hun opleiding.