Info stichting Doelstelling Doelgroepen SDG Financiering SDG

Doelstelling

Vakkennis op het gebied van dierverzorging en dierenwelzijn
Zoals gezegd, het runnen van een dierenweide is een vak.
Voor iedere dierenweide is een begeleider, naast zijn sociaal pedagogische kwalificatie, ook opgeleid ten aanzien van de dierverzorging.
Ze hebben daarvoor een jaar lang de mbo-opleiding dierverzorging gevolgd bij het cursuscentrum in Barneveld. (www.cursuscentrum.nl)
Nu zijn ze bezig met de opleiding ‘beheerder kinderboerderij’.
De vakbekwaamheid op het gebied van dierverzorging is op deze wijze gegarandeerd.

Fokbeleid, dierstapel en regelgeving
Dierenweides hebben in de samenleving een bepaalde functie.
Die is op de eerste plaats recreatief van aard, het is leuk om ze te bezoeken en met de dieren om te gaan.
Daarnaast heeft de dierenweide een educatieve functie, spelenderwijs leer je iets over de natuur en de diersoorten in het bijzonder. 
De dierstapel van een kinderboerderij is snel te groot in verhouding tot de beschikbare huisvesting en de begrazingsmogelijkheden.
Dit brengt risico´s met zich mee voor het dierenwelzijn (te kleine huisvesting, neem als voorbeeld de konijnenflats) en de diergezondheid (wormbesmettingen in weides en besmettelijke dierziektes).

Er zijn een aantal dingen die de SDG daaraan wil doen:

 • We willen een goed beleid opstellen en handhaven op de in beheer zijnde boerderijen bij SDG ten aanzien van de aanwezige dieren (rassen, hoeveelheid en educatieve functie).
  Het hebben van meerdere dierenweides geeft de mogelijkheid tot overkoepelend beleid en uitwisseling van dieren.
  Concreet houdt dit in dat de aanwezige dieren gescreend worden op gezondheid en functie en dat aanpassingen en aanvulling indien nodig gedaan zullen worden.
  Dit proces doen we onder begeleiding van de dierarts (diergezondheid) en met advies en wensen van Natuur en DuurzaamheidsEducatie (educatieve waarde).
  We richten ons op het aanschaffen en behouden van diverse, bijzondere en zeldzame rassen.
  We zoeken hierin de samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SHZ)
 • De dierverzorging moet voldoen aan alle eisen van deze tijd.
  Dit kan door aansluiting te zoeken bij de normen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).
  Alle wettelijke eisen zijn verpakt in het eerste predicaat ‘Goed voor Elkaar’ van Stichting Kinderboerderijen Nederland.
  SDG wil graag dit predicaat behalen.
 • Het fokbeleid, de educatieve waarde van de dierenweide en het behalen van certificaten vraagt tijd, inzet en deskundigheid.
  SDG is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden.
  Onder de Hbo-opleiding ´diermanagement´wordt bij het Van Hall een nieuwe major ´dieren in de zorg´ aangeboden.
  Stagiaires van deze HBO- opleiding werken in hun stage aan onze geformuleerde doelstellingen.
  In het fokbeleid zal er aandacht voor zijn dat er op iedere boerderij in het voorjaar jong leven te zien is, maar ook dat dit niet leidt tot een ongezonde (zowel in kwaliteit als in kwantiteit) aanwas van de dierstapel.
  SDG zoekt naar wegen om vooraf te weten op welke wijze de aanwas op een verantwoorde wijze een plek gaat krijgen.

  Concreet houdt dit in dat de aanwezige dieren gescreend worden op gezondheid en functie en dat aanpassingen en aanvullingen indien nodig gedaan zullen worden.

  Dit proces doen we onder begeleiding van de dierenarts (diergezondheid) en met advies en wensen van Natuur en DuurzaamheidsEducatie (educatieve waarde).