Info stichting Doelstelling Doelgroepen SDG Financiering SDG

Doelgroepen SDG

Om de dierenweides goed te laten draaien is de inzet van veel mensen onontbeerlijk.
Door dit werk te doen met onze doelgroepen snijdt het mes aan twee kanten.
Voor onze deelnemers en medewerkers betekent werken op de dierenweide meedoen in de maatschappij.
Het werkt helpt hen mee om op ongedwongen wijze sociale contacten aan te gaan.
Uiteraard gaat dit niet altijd vanzelf en vraagt het begeleidingsdeskundigheid om mensen te helpen hun vaardigheden te vergroten en hun mogelijkheden te benutten.
Het is het streven van SDG om ook bij de werkers op de dierenweide tot een diversiteit in doelgroepen te komen. Juist dan kan je van elkaar leren en krijgt het uitbreiden van sociale contacten een extra dimensie.

AWBZ-zorg: Een deel van onze deelnemers heeft op basis van hun beperking en begeleidingsvragen een indicatie voor AWBZ-dagbesteding.
Bij SDG wordt hen begeleiding geboden door professionele en gekwalificeerde medewerkers van De Zijlen.
Zij zijn sociaal pedagogisch opgeleidt en zij ondersteunen alle deelnemers bij hun individuele ontwikkelingsvragen.
Zij kunnen daarbij een beroep doen op deskundigen van De Zijlen zoals orthopedagogen, ergotherapeuten en de arts.
Iedere deelnemer heeft een persoonlijk werkplan waarin de doelen en werkzaamheden staan beschreven.
Dit werkplan wordt jaarlijks besproken met de deelnemers zelf en, indien gewenst, met zijn wettelijk vertegenwoordiger en andere deskundigen.

Werktrajecten: Met de afdeling sociale zaken van de gemeente Groningen (SoZaWe) zijn afspraken gemaakt om mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten en goede begeleiding nodig hebben bij het vervullen van arbeid ook een arbeidsplek te bieden op een dierenweide.
Mensen uit deze doelgroep kunnen blijvend een plek vinden op de dierweide of, indien mogelijk, na verloop van tijd uitstromen naar een reguliere arbeidsplek met een deel loonvormend werk.
Op dit moment wordt er gesproken met de gemeente over het aanbieden van plekken voor mensen die een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening, maar daar voorlopig nog op de wachtlijst staan ter overbrugging gaat werken op een dierenweide met behoudt van een (wajong) uitkering wellicht tot de mogelijkheden behoren.

Vrijwilligers: Veel mensen willen een deel van hun tijd gebruiken om een leuke en nuttige bijdrage te leveren aan het functioneren van de maatschappij.
Ze zijn daarbij vaak op zoek naar hele praktische taken die betekenis hebben voor een ander.
Soms kiezen mensen ervoor de kennis, ervaring en deskundigheid die ze vanuit hun beroepsleven of vanuit een hobby hebben hierbij in te zetten, soms zoekt men juist iets geheel anders.
Op een dierenweide van SDG liggen vele mogelijkheden voor vrijwilligers om aan de slag te gaan.
Dit kan op verschillende terreinen.
Het kan aanvullend zijn in de begeleiding van deelnemers bij hun werk, het kan een plek zijn in de dierverzorging, de horeca of bij het organiseren van activiteiten en het aanbieden van educatie aan schoolklassen, het aanbieden van programma´s voor kinderfeestjes etc.

Stagiaires: Vanuit allerlei opleidingen zijn er stagevragen.
Bijvoorbeeld maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs tot Mbo-stages vanuit groene leerrichtingen en pedagogische leerrichtingen of HBO stages vanuit leerrichtingen op agogisch of dierverzorgingsterrein.
Samen met u willen we altijd onderzoeken of de SDG aan uw vraag invulling kan geven.
Uiteraard bieden wij hierin de stagebegeleiding afgestemd op uw behoefte.

Aanmelden: Wilt u zich aanmelden voor een plek die u past op één van de dierenweides van SDG dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Onder de menuknop ´contact` kunt u de gewenste gegevens vinden.
Natuurlijk kunt u ook een bezoekje brengen aan de dierenweide en een begeleider aanspreken.